Ogólne zasady i warunki

§1 Zakres stosowania.

(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla wszystkich dostaw i usług HG Baunach GmbH & Co. KG (Baunach). Odstępstwa od tych zasad

OWU będą wiążące dla Baunach tylko wtedy, gdy zostanie to potwierdzone na piśmie przez Baunach. W przypadku transakcji zagranicznych oprócz niniejszych OWU zastosowanie mają zasady interpretacji INCO-TERMS w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy.

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) W przypadku zawarcia umowy z.

HG Baunach GmbH & Co. KG, AG Mönchengladbach HRA 4731
Komplementariusz: HG Baunach GmbH, AG Mönchengladbach HRB 9037
NIP: DE 211 973 338
Dyrektor zarządzający: Hans-Georg Baunach

urzeczywistnić się.

(2) Prezentacja towaru w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty umownej z naszej strony, lecz jest jedynie niewiążącym zaproszeniem klienta do zamówienia towaru. Zamawiając pożądany towar, klient składa wiążące oświadczenie woli o zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

(3) Przyjęcie zamówienia następuje w formie pisemnej poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia. Tylko towary i usługi zawarte w potwierdzeniu zamówienia są prawnie wiążącymi zamówieniami. Po bezowocnym upływie okresu 5 dni roboczych ofertę uważa się za odrzuconą.

(4) Nasze oferty nie są skierowane do konsumentów w rozumieniu § 13 BGB. Dostarczamy wyłącznie do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub funduszy specjalnych prawa publicznego.

(5) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące przepisy:

Klient składa wiążące oświadczenie woli poprzez pomyślne zakończenie procedury zamówienia udostępnionej w naszym sklepie internetowym.

Klient może sprawdzić swoje dane w przeglądzie i w razie potrzeby skorygować je przed wysłaniem wiążącego zamówienia. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy niezwłocznie automatycznie wygenerowanym e-mailem (potwierdzenie otrzymania). Nie jest to równoznaczne z przyjęciem oferty. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia.

Obliczenia, zdjęcia, rysunki, szkice i schematy oraz inne dokumenty ofertowe, które klient otrzymał od firmy Baunach przed zawarciem umowy, pozostają własnością firmy Baunach do momentu zawarcia umowy i - o ile umowa nie zostanie zawarta - zostaną zwrócone firmie Baunach na jej żądanie.

Wszystkie dokumenty ofertowe dostarczone przez Baunach podlegają prawom autorskim Baunach. Wszelkie powielanie lub ujawnianie osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Baunach.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny są w walucie euro i nie zawierają obowiązującego podatku VAT.

(2) Klient ma możliwość płatności z góry, polecenia zapłaty lub innych usługodawców wyświetlanych w sklepie internetowym, takich jak Paypal. Ponadto mogą obowiązywać odbiegające od tego indywidualne umowy dotyczące płatności.

(3) Jeśli klient wybrał płatność z góry, zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu natychmiast po zawarciu umowy.

§4 Dostawa

(1) O ile nie zaznaczyliśmy wyraźnie inaczej w opisie produktu, wszystkie oferowane przez nas przedmioty są zazwyczaj gotowe do wysyłki w ciągu 4 dni roboczych.

(2) Jeśli klient wybrał płatność z góry, towar nie zostanie wyprodukowany lub wysłany przed otrzymaniem płatności. Dlatego w tym przypadku przedmioty są gotowe do wysyłki w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od otrzymania płatności.

§5 Zachowanie tytułu

Zachowujemy prawo własności do towarów do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

§6 Rozporządzenie o cofnięciu

Ponieważ kierujemy naszą ofertę wyłącznie do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub funduszy specjalnych prawa publicznego, prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania. W przypadku niezadowolenia z naszych towarów i usług prosimy o kontakt - na pewno znajdziemy rozwiązanie.

§7 Obsługa klienta

Nasza obsługa klienta jest dostępna dla Państwa w dni powszednie od 8:00 do 17:00 pod
Telefon: 02433 970-210
Faks: 02433 970-219
eMail: info@baunach.net
dostępne.

§8 Miejsce wykonania i jurysdykcja

(1) Miejscem wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych jest dla obu stron Hückelhoven.

(2) W zakresie dozwolonym przez prawo miejscem jurysdykcji jest Erkelenz w Niemczech.

§9 Prawa autorskie do grafik, plików i tekstów na stronie i w sklepie internetowym HG Baunach GmbH & Co. KG

Wszystkie wyświetlane treści osób trzecich są własnością odpowiednich firm i podlegają prawom autorskim odpowiednich licencjodawców. Wszystkie treści i procedury programistyczne przedstawione na tych stronach, które są naszym własnym opracowaniem lub zostały przez nas przygotowane, nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób bez pisemnej zgody. Zapisywanie, pobieranie, kopiowanie, drukowanie lub powielanie, publikowanie lub przekazywanie osobom trzecim treści i procedur programowania jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą firmy Baunach.

§10 Częściowa nieskuteczność

Powyższe postanowienia pozostają w pełnej mocy nawet w przypadku prawnej nieważności poszczególnych postanowień. Nieskuteczne przepisy zastępuje się skutecznymi przepisami, których sukces gospodarczy odpowiada w możliwie największym stopniu sukcesowi przepisów nieskutecznych.

Status GTC maj 2018 r.
Baunach