Parallel of achter elkaar?

Wat te doen met meerdere bufferopslagtanks?

Installaties worden steeds vaker uitgerust met buffervaten, zowel voor warmtepompen, houtketels, WKK-eenheden als zonnesystemen. Het is niet ongewoon dat het benodigde opslagvolume moet worden verdeeld over meerdere kleinere tanks omdat alleen deze door de deuren of trappenhuizen passen. Dit doet de vraag rijzen of een parallelle of rug-aan-rugverbinding van bufferopslagtanks de betere oplossing is. Zoals meestal in het leven is het juiste antwoord: "Het hangt ervan af."

In principe weten onze klanten, lezers en belangstellenden dat het rendement van warmteopslag in hoge mate afhangt van de stratificatie in de opslagtank. En voor stratificatie is een slanke en hoge opslagtank zeker beter dan een kleine en brede met een grote diameter.

 

Afbeelding 1

 

Figuur 1 toont een buffervat met drie parallelle aansluitingen. Het is duidelijk dat bij de parallelle verbinding het totale volume via de doorsnede over meerdere tanks wordt verdeeld. Ook is te zien dat het aantal tanks naar wens kan worden uitgebreid. Het belangrijkste bij de parallelle verbinding is dat

  1. alle containers staan op dezelfde hoogte
  2. alle verbindingspoorten (1) tot en met (3) die bij elkaar horen zich op dezelfde hoogte bevinden
  3. de verbindingslijnen lopen precies horizontaal
  4. de verbindingslijnen zijn zo kort mogelijk, hebben geen bochten en grote doorsneden
  5. de verbindingslijnen openen altijd verticaal in de verbindingslijnen
 

Foto 2

 

Figuur 2 toont de parallelle verbinding van buffers met vier aansluitingen, waarvoor dezelfde voorwaarden gelden. Ook hier is het belangrijk op te merken dat men het aantal containers onafhankelijk van het aantal verbindingen kan kiezen, wat een groot voordeel is van de parallelle verbinding.

 
Aansluiting in serie van twee buffervaten

Afbeelding 3

 

Figuur 3 toont daarentegen de serieschakeling van twee buffervaten. Het is duidelijk zichtbaar dat in dit geval het totale volume is verdeeld over de hoogte van verschillende tanks. Terwijl in de parallelschakeling alle tanks dezelfde temperatuur hebben, zijn er in de serieschakeling tanks met verschillende temperaturen. Ook komt het aantal tanks in serie overeen met het aantal opslagzones, dat rechtstreeks verband houdt met het aantal aansluitingen. In figuur 4 zijn bijvoorbeeld drie tanks in serie geschakeld, wat overeenkomt met een buffer met vier aansluitingen (1) tot en met (4). Voor de gelaagdheid in de buffer is het zeker voordelig om ze achter elkaar te verbinden. Ook hoeven de containers zich niet op dezelfde hoogte te bevinden en hoeven de verbindingslijnen niet horizontaal of recht te zijn of een bijzonder grote doorsnede te hebben. Dus al met al alleen maar voordelen?

 
Drie in serie geschakelde containers

Foto 4

 
Buffer met interne zonnewarmtewisselaar en één met interne drinkwaterspiraal gecombineerd

Foto 5

 

Nee, want er is ook een groot nadeel van de serieschakeling: tussen de afzonderlijke containers (bufferzones) is geen zwaartekrachtcompensatie mogelijk! Fig. 5 legt uit wat dit betekent: Wanneer bijvoorbeeld een buffer met een interne zonnewarmtewisselaar en een buffer met een interne warmwaterbatterij moeten worden gecombineerd, kan dit alleen via zwaartekrachtcompensatie en dus parallelschakeling. Met een serieschakeling zou de zonnewarmte in de zomer nooit de warmwatervoorziening bereiken. Indien daarentegen een zonnelaadstation en een verswaterstation worden gebruikt, zoals in fig. 6, kan een serieschakeling worden gebruikt, aangezien de stations met hun pompen zorgen voor het warmtetransport tussen de afzonderlijke tanks. Er moet echter voor worden gezorgd dat het laadstation ook in de zomer de bovenste of warmere buffer laadt, d.w.z. dat het een gestratificeerde laadmodule bevat (omschakelklep voor de verschiltemperatuur). Indien dit gewaarborgd is, kan de serieschakeling haar voordelen ten opzichte van de parallelschakeling ten volle benutten.

Solar laadstation en vers water station

Foto 6

 

 

 

 

 

 


Ontdek onze producten hiervoor:

Thermosifonset DN32 rSTOR
Voor het in serie schakelen van twee buffers en het aansluiten op een
Enkele pijp met thermosifon

Thermosifon enkele set DN32 rSTOR
Voor het aansluiten van een buffer op een enkele leiding met thermosifon

rSTOR 1000 P2
1.000 liter stalen buffertank met twee vaste schijven
om de turbulentie veroorzaakt door de stroming te verminderen

rSTOR 1000 P3
1.000 liter stalen buffertank met drie vaste schijven
om de turbulentie veroorzaakt door de stroming te verminderen

rSTOR 1000 P4
1.000 liter stalen buffertank met vier vaste schijven
om de turbulentie veroorzaakt door de stroming te verminderen

 

< terug naar de blog

Baunach