Automatyczna kalibracja hydrauliczna ...

Celem bilansowania hydraulicznego jest dostarczenie każdemu odbiorcy w sieci dystrybucyjnej odpowiedniej ilości wody. Nie może być ona zbyt mała, ponieważ w przeciwnym razie odbiorca nie będzie miał zapewnionej odpowiedniej ilości ciepła. Ale nie może być też zbyt duży, bo w przeciwnym razie jego temperatura na powrocie wzrośnie zbyt mocno i pogorszy się zasilanie innych odbiorców.

Ogranicznik temperatury powrotu - zestaw bilansujący RTB:

Zawór RTB jest termostatycznym ogranicznikiem temperatury powrotu z regulowaną temperaturą maksymalną i stałym przepływem minimalnym rzędu 0,5% przepływu nominalnego.

 

RTB eliminuje konieczność ręcznej regulacji, ponieważ natężenie przepływu jest dostosowywane do rzeczywistej mocy, a tym samym obieg grzewczy jest automatycznie równoważony hydraulicznie. Wartość zadana maksymalnej temperatury powrotu jest regulowana na głowicy termostatycznej. Jeśli temperatura powrotu przekroczy tę wartość zadaną, zawór zmniejsza przepływ poprzez zamknięcie bez energii pomocniczej. Podgrzana woda grzewcza pozostaje dłużej w wymienniku ciepła i dzięki temu może efektywniej oddawać ciepło. Dzięki ustalonemu minimalnemu natężeniu przepływu, zawór reaguje możliwie szybko na zmiany obciążenia.

...do obiegów ogrzewania podłogowego

Dodatkowo skraca się czas nagrzewania po nocnym odstawieniu. Ponadto, dzięki dostosowanej krzywej grzewczej, zawór RTB może być stosowany jako indywidualna regulacja pomieszczenia poprzez regulację temperatury powrotu w pobliżu temperatury pomieszczenia. Ponadto, dzięki mniejszym przepływom objętościowym zużywane jest znacznie mniej energii pompy. Jako praktyczne zastosowanie takich zaworów zalecamy ich montaż bezpośrednio na kolektorze powrotnym dostępnych na rynku rozdzielaczy obiegów ogrzewania podłogowego.

Brak równoważenia termostatycznego ogrzewania podłogowego bez zaworu RTB

Termostatyczne równoważenie ogrzewania podłogowego z zaworem RTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...do wymienników ciepła zasobników wody pitnej, nagrzewnic powietrza, wymienników ciepła basenów i systemów klimatyzacji.

Zestaw równoważący RTB składa się z termostatycznego ogranicznika temperatury powrotu z regulowaną temperaturą maksymalną i stałym przepływem minimalnym rzędu 1% przepływu nominalnego. Podwójny nypel i kątowy trójnik uzupełniają ten zawór w łatwy do zainstalowania zestaw równoważący.

Zalety:

  • Przy profesjonalnej pozycji wyjściowej nie jest konieczna szczegółowa wiedza na temat obciążenia grzewczego pomieszczeń ani odległości montażowych
  • Brak odpadów elektronicznych
  • Wysoka sprawność systemu dzięki stale niskiej temperaturze powrotu
  • Mniejsza moc pompy dzięki mniejszym przepływom objętościowym
  • Z regulowaną krzywą grzewczą Regulacja temperatury pomieszczenia zgodnie z ENEV §14 (2), ale bez funkcji wyłączania

Rozdzielacz temperatury powrotu (RTV)...

Montaż zestawu zasilającego z rozdzielaczem temperatury powrotu jest zasadniczo zalecany w przypadku wody słodkiej lub modułów solarnych. Ponadto inne obszary zastosowań, w których należy spodziewać się wahań temperatury. Dzięki jego zastosowaniu można przeprowadzić karmienie w buforze w odpowiedniej temperaturze. Wspiera to czyste rozwarstwienie i wysoki stopień wykorzystania ciepła związanego w buforze.

...Stacje świeżej wody i systemy solarne (zestaw zasilający)

Wartość zadana temperatury dystrybucji jest regulowana na głowicy termostatu: Woda powyżej wartości zadanej przepływa przez wyjście czerwone (gorące), poniżej wartości zadanej przez wyjście niebieskie (zimne). Zawór może szybko reagować na zmiany temperatury dzięki czasowi reakcji głowicy termostatycznej (5 sekund). Generalnie zalecamy instalację takich zestawów zasilających RTV dla modułów świeżej wody lub modułów solarnych oraz innych zastosowań, w których należy spodziewać się zmiennych temperatur zasilania. Spiralne czujniki zanurzeniowe i kątowe trójniki do optymalnego montażu czujników, jak również pasujące wkładki śrubowe uzupełniają ten zawór o łatwy do zainstalowania zestaw zasilający.

Regulator temperatury zasilania (VTR)...

Produkty VTR składają się z termostatycznego regulatora przepływowo-temperaturowego w postaci trójdrogowego zaworu mieszającego oraz głowicy termostatycznej z elementem pomiarowym. Do wyboru mamy dwa różne zestawy do różnych zastosowań:

...Stacje wody słodkiej i kotły na paliwa stałe oraz elektrociepłownia (zestaw wydobywczy)

Jeśli ciepło jest wycofywane z bufora, np. przez stację świeżej wody, to poprzez ograniczenie temperatury zmniejsza się ryzyko zwapnienia, a jednocześnie zwiększa się zapas ciepłej wody w górnej strefie bufora - można zatem ogrzać więcej wody pitnej przy tej samej zawartości ciepła w buforze, ponieważ bufor dłużej pozostaje gorący u góry, ale szybciej staje się zimny u dołu. Jeśli natomiast do bufora dostarczane jest ciepło, to początkowo koncentruje się ono tylko w górnej strefie bufora, aż do momentu, gdy jego temperatura osiągnie wartość zadaną i dopiero wtedy jest przewodzone również do strefy dolnej. Dzięki temu bufor szybciej nagrzewa się na górze i dłużej pozostaje zimny na dole! Kątowy trójnik do optymalnego montażu czujnika oraz pasujące wkładki śrubowe uzupełniają ten zawór w łatwy do zainstalowania zestaw odciągowy.

...Wartość grzewcza kotła szczytowego przy zbiorniku buforowym (wartość grzewcza ustawiona)

Poprzez dodanie przepływu kotła do powrotu kotła, temperatura zasilania kotła jest stale regulowana do ustawionej wartości docelowej. W tym celu należy ustawić pompę obiegową kotła na największą możliwą moc (III stopień). W ten sposób przepływ objętościowy jest dostosowany do mocy kotła podczas ładowania bufora (pieca!), a temperatura zasilania jest utrzymywana na stałym poziomie nawet przy zmiennej mocy kotła. Bufor jest zawsze wypełniony u góry równie gorącą wodą, co w pierwszej kolejności umożliwia precyzyjne ładowanie od góry. Ponadto kocioł jest chroniony przed kondensacją i skutecznie zapobiega się późniejszemu wychłodzeniu strefy gorącej podczas pracy pompy (wykorzystanie ciepła resztkowego). Tuleja zanurzeniowa i kątowy trójnik do optymalnego montażu czujnika oraz pasujące wkładki gwintowane uzupełniają ten zawór o przyjazny dla instalacji zestaw wartości grzewczych.

Ogranicznik temperatury zasilania (VTB)...

Zadaniem zaworu VTB jest niedopuszczenie do przekroczenia zdefiniowanej temperatury. Jeżeli w podgrzewaczu lub mieszaczu wystąpi usterka powodująca wzrost temperatury zasilania powyżej wartości zadanej, wówczas pompa zostaje odłączona od zasilania. W ten sposób automatycznie reguluje się proces ogrzewania. Zapewnia to szczególną ochronę jastrychu, pompy, a przede wszystkim generatora ciepła.

...dla dalszych wymienników ciepła spalin kotłów i jednostek kogeneracyjnych (Zestaw skraplaczy)

Jeśli temperatura zasilania spadnie poniżej nastawionej wartości zadanej, zawór zmniejsza przepływ poprzez zamknięcie bez energii pomocniczej. Podgrzewana woda grzewcza pozostaje dłużej w wymienniku ciepła i dzięki temu może odebrać więcej ciepła. Dzięki stałemu minimalnemu natężeniu przepływu, zawór zawsze reaguje tak szybko, jak to możliwe na zmiany obciążenia. Natężenie przepływu jest dostosowane do rzeczywistej mocy pobieranej, a obieg grzewczy jest automatycznie równoważony hydraulicznie. Podwójne nyple i kątowy trójnik dla optymalnego montażu czujnika sprawiają, że jest to praktyczny zestaw instalacyjny.

...do kotłów kondensacyjnych bez przepływu minimalnego i ograniczenia ∆T (zestaw kondensacyjny)

Czujnik monitoruje temperaturę zasilania i dławi ilość wody, jeśli temperatura jest poniżej wartości zadanej. Umożliwia to uzyskanie stałej temperatury zasilania przy zmiennej mocy kotła lub zmiennej temperatury powrotu poprzez zmienną ilość wody przy pełnym wykorzystaniu wartości kondensacji. W zasobnikach buforowych zastosowanie zestawu kondensacyjnego VTB objawia się szybkim budowaniem stabilnej strefy ciepłej wody w najwyższej strefie buforowej (stabilny ładunek górny), wysokim poziomem komfortu ciepłej wody, wysokimi wskaźnikami wykorzystania regeneracyjnego i długim czasem pracy kotła. Tuleja zanurzeniowa i kątowy trójnik do optymalnego montażu czujnika, jak również pasujące podwójne nyple i pasta przewodząca ciepło uzupełniają ten zawór w przyjazny dla instalacji zestaw kondensacyjny.

Co mówią nasi klienci

Stawiamy na rendeMIX, ponieważ dzieli on zbiornik buforowy na przejrzyste strefy i zwiększa uzysk solarny. Nie jest już wymagany dodatkowy osprzęt hydrauliczny, a czas pracy i wydajność kotła ulegają wydłużeniu. Firma Baunach jest również producentem regionalnym.

Martin Stać się
Mistrz inżynier ogrzewania, Fridtjof Werden GmbH

Od prawie 10 lat ciążyła mi idea zainstalowania produktów Baunach w domach moich klientów; trzy lata temu wzięłam sobie do serca i naprawdę to zrobiłam. Produkty to "proste A"; szkoda, że nie miałam tego doświadczenia wcześniej.

Jürgen Zeller
Dyrektor zarządzający, Zeller GmbH

Bardzo wydajny zespół, który jest łatwiejszy i szybszy w montażu niż klasyczny zespół z rozdzielaczami. Nawet gdybym zrezygnował z wszystkich innych zalet, to i tak byłoby to łatwiejsze w montażu niż standardowe zespoły. Wysoką wydajność, którą oferuje system, otrzymuję za darmo. Dlatego za każdym razem używamy rendeMIX.

Jörg de Jong
SEDEJO GmbH

Czy masz jeszcze jakieś pytania? Chętnie pomożemy.

Baunach